تنظیمات

انتخاب رنگ
انتخاب سایز
شهرستانها
ستادی و مشهد
استفاده از بخاری ژاپنی در فضاهای بسته مجاز نیست
10:56 1398/9/20

استفاده از بخاری ژاپنی در فضاهای بسته مجاز نیست

رییس HSE و پدافندغیرعامل شرکت گاز خراسان رضوی گفت: وسائل گاز سوزی که نیاز به دودکش ندارند باید در محلی نصب شوند که امکان تهویه و تخلیه گازهای حاصل از احتراق به صورت طبیعی و یا مکانیکی وجود داشته باشد.