تنظیمات

انتخاب رنگ
انتخاب سایز
شهرستانها
ستادی و مشهد
1148 روستای خراسان رضوی گازرسانی شده است
12:23 1398/7/16

1148 روستای خراسان رضوی گازرسانی شده است

مدیرعامل شرکت گاز استان با اشاره به نهضت بزرگ گازرسانی در خراسان‌رضوی طی چندسال گذشته گفت: از ابتدای سال 92 تا پایان شهریور ماه امسال، 1148 روستای این استان از نعمت گاز بهره مند شدند.