اوقات شرعي

True

محاسبه گاز بهاء

نظرسنجی

تشكيلات
تشکیلات و نمودار سازمانی 

 

ارکان شرکت شامل مجمع عمومی .، هیات مدیره و مدیرعامل و بازرس قانونی می باشد .

تبصره : نمایندگی صاحب سهام شرکت در مجمع عمومی با هیات مدیره شرکت ملی گاز ایران می باشد .

 

تشکیلات
سمت نام و نام خانوادگی وضعیت
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای سیدحمید فانی یزدی عضو اصلی
نائب رئیس و مدیر بهره برداری آقای حسن افتخاری عضو اصلی
مدیرعامل منطقه 4 عملیات انتقال گاز آقای ناصرعلوی شهری عضو اصلی
مدیر مالی آقای سید احمد یعقوبی عضو اصلی
آقای حسن رشیدی مهرآبادی عضو اصلی
مدیر مهندسی و اجرای طرحها آقای مصطفی حیدری عضو علی البدل
رئیس برنامه ریزی آقای مهدی غلامی سجادیه عضو علی البدل
رییس دفتر و دبیرخانه هیات مدیره آقای سعید فاضل دبیر

 

نمودار سازمانی  این شرکت به صورت ارائه شده ذیل می باشد

 

 


1394/1/19 چهارشنبه
..
تعداد بازديد اين صفحه: 9241