اوقات شرعي

True

محاسبه گاز بهاء

نظرسنجی

ايمني
آشنايي با خطرات گاز طبيعي 

آشنايي با خطرات گاز طبيعي

طي سالياني كه ازمصرف گازطبيعي بعنوان سوخت دركشورما مي گذرد هرازچندگاه حادثه اي دراثر بي احتياطي و عدم رعايت نكات ايمني روي مي دهد و صدمات و خساراتي را بوجود مي آورد. براي آشنائي مصرف كنندگان محترم نكات ايمني و پيشگيري از بروز حوادث به چگونگي بروز اتفاقات وراههاي جلوگيري ازآن اشاره مي كنيم.


آشنايي با خطرات گاز طبيعي

طي سالياني كه ازمصرف گازطبيعي بعنوان سوخت دركشورما مي گذرد هرازچندگاه حادثه اي دراثر بي احتياطي و عدم رعايت نكات ايمني روي مي دهد و صدمات و خساراتي را بوجود مي آورد. براي آشنائي مصرف كنندگان محترم نكات ايمني و پيشگيري از بروز حوادث به چگونگي بروز اتفاقات وراههاي جلوگيري ازآن اشاره مي كنيم.

حوادث گاز به دو دسته عمده تقسيم مي شوند :

الف : آتش سوزي و انفجار در اثر نشت گاز:
 دراين دسته ازحوادث ابتدا بنا به علل مختلف گاز نشت نموده و درفضاي آشپزخانه و …. منتشر مي شود .سپس عاملي مانند جرقه و يا شعله ، موجب بروز انفجار و آتش سوزي مي گردد. مهمترين دلائل نشت گاز عبارتند از :
1 _ مهار نكردن شيلنگ وسايل گازسوز بوسيله بست فلزي
2 _ استفاده از شيلنگهاي طولاني و قرار گرفتن آنها در معرض حرارت و يا صدمات احتمالي
3 _ فرسوده و يا غيراستانداردبودن شيلنگها
4 _ عدم استفاده از درپوش مناسب جهت مسدود نمودن شيرهايي كه بلااستفاده مي باشند.
5 _ دخالت افراد غير متخصص در تعمير و دستكاري وسايل گازسوز
6 _ استفاده از وسايل گاز سوز غير استاندارد وغير مجاز

 ب : مسموميت ناشي از گاز :
اين گروه ازحوادث معمولاً دراثر نداشتن دودكش مناسب براي وسايل گازسوز نظير بخاري و آبگرمكن و يا عدم تهويه كافي فضاي اتاق روي مي دهند .سوختن ناقص گاز و تجمع گازهاي مسموم كننده و يا كمبود اكسيژن سبــب مسموميـت افــرادي مي شود كه در چنين فضايي تنفس مي كنند و بـــه گاز زدگــي آنهــا مي انجامد. تجربه و آمار نشان مي دهدكه اغلب حوادث ناشي ازگاز طبيعي در اثر عدم آشنائي مصرف كنندگان گاز به اصول ايمني بوده است ولي درصورت آشنائي و رعايت كامل اصول ايمني مطمئنا“ هيچگونه خطري بوجود نخواهدآمد .

1389/7/28 چهارشنبه
..
آشنايي با گاز طبيعي 

آشنايي با گاز طبيعي

1- منشاء‌گاز طبيعي :
بقاياي گياهان و جانوراني كه اجساد آنها طي ميليونهاسال به قسمت هاي زيرين درياچه ها و اقيانوسهاي قديمي رانده شده بتدريج تجزيه و به صورت عناصر آلي درآمده وبراثرفشارو گرماي دروني زمين به نفت وگاز تبديل و در مخازن زيرزميني و در عمق سه تا چهار هزار متر ي و با فشار حدود چند صد اتمسفر ذخيره گرديده است .


آشنايي با گاز طبيعي

1- منشاء‌گاز طبيعي :
بقاياي گياهان و جانوراني كه اجساد آنها طي ميليونهاسال به قسمت هاي زيرين درياچه ها و اقيانوسهاي قديمي رانده شده بتدريج تجزيه و به صورت عناصر آلي درآمده وبراثرفشارو گرماي دروني زمين به نفت وگاز تبديل و در مخازن زيرزميني و در عمق سه تا چهار هزار متر ي و با فشار حدود چند صد اتمسفر ذخيره گرديده است .

2- پالايش و آماده سازي گاز طبيعي براي مصرف :
گاز طبيعي به هنگام استخراج داراي ناخالصي هايي مانند شن و ماسه ، آب شور و ;گازهاي اسيدي مي باشد كه در پالايشگاههاي گاز تصفيه شده و به صورت گاز قابل مصرف در مي آيد . گاز پالايش شده از طريق خطوط لوله انتقال گاز فشار قوي ;به شهرها و مراكز مصرف منتقل مي شود .

3- مشخصات گاز طبيعي :
گاز طبيعي گازي است بي رنگ ، بي بو و سبك تر از هوا . براي تشخيص نشت گاز ،در ايستگاههاي دروازه ورودي شهرها به آن مواد بودار كننده اضافه مي كنند تا ايمني مصرف كنندگان گاز طبيعي تامين گردد . گاز طبيعي مورد استفاده در استان خراسان رضوي از مخازن گازي سرخس تامين مي گردد و 98 درصد آن را گازمتان تشكيل مي دهد (CH4) . ارزش حرارتي هر متر مكعب گاز طبيعي تقريبامعادل ارزش حرارتي يك ليتر نفت سفيد مي باشد .

4- عوامل موثر بر سوخت كامل گاز طبيعي و استفاده بهينه از آن :
تامين هواي كافي براي سوخت كامل گاز . هر متر مكعب هنگام سوختن نياز به حدود10 متر مكعب هوا دارد و هرچه شعله آبي رنگ تر باشد نشاندهنده رسيدن هواي كافي برا ي سوخت مي باشد .
- استفاده از فيلتر گاز در وسايل گاز سوز و تميز كردن به موقع آن
- استفاده از كلاهك تعديل جريان محصولات احتراق در وسايل گاز سوز
- انتخاب ظرفيت (قطر) مناسب براي دودكش ها
- عايقكاري صحيح مخزن آبگرمكن و منبع دوجداره تبديل انرژي در موتورخانه ها و عايقكاري منبع انبساط در پشت بام ها
- بيشترين اتلاف انرژي حرارتي در ساختمانها از طريق پنجره ها مي باشد لذا بكارگيري مصالح ساختماني مناسب و استفاده از پنجره هاي دو جداره
دركاهش مصرف انرژي بسيارموثر مي باشد. 
 

1389/7/28 چهارشنبه
..
تعداد بازديد اين صفحه: 6481