اوقات شرعي

True

محاسبه گاز بهاء

نظرسنجی

مشتركين عمده و صنعتي
مشترکین عمده و صنعتی
 • 1395/1/22 يكشنبه مشترکین عمده و صنعتی
  لطفاً جهت مشاهده ادامه مطلب به متن کامل مراجعه فرمایید.

  فرآیند جذب مشترکین عمده (مراحل عقد قرارداد تا بهره برداری از تاسیسات گازرسانی)

  ردیف

  اقدام کننده

  فعالیت

  1

  متقاضی

  خوداظهاری متقاضیان مبنی بر میزان گاز مورد نیاز که دارای تائیدیه سازمان نظام مهندسی ساختمان و یا مرجع معتبر دیگری باشد.

  2

  مهندسی فروش

  برنامه ریزی برای بازدید از محل مورد تقاضا به منظور تعیین متراژ فاصله از خط گازدار و شناسایی موانع موجود و تهیه ی کروکی مسیر

  3

  مهندسی فروش

  استعلام از واحد خدمات فنی و مهندسی بر اساس کروکی تهیه شده از مسیر، منتهی به مجوز برداشت از خط و تعیین قطر لوله و در صورت وجود موانع استعلام از امور قراردادها برای تعیین هزینه ی متعلقه

  4

  خدمات فنی و مهندسی

  صدور مجوز برداشت از خط همراه با تعیین قطر و یا عدم برداشت از خط

  5

  امور قراردادها

  برآورد هزینه عبور از موانع توسط امور قراردادها و اعلام آن به امور خدمات فنی و فروش عمده

  6

  مهندس فروش

  برآورد هزینه گازرسانی بر اساس استعلام های صادره و صدور ابلاغیه هزینه ی گازرسانی و ابلاغ آن به متقاضی

  7

  مهندس فروش

  تهیه استعلام جهت اخذ مجوز از دستگاه های ذیربط شامل راه و شهرسازی، آب، برق، مخابرات، جهاد کشاورزی، دهیاری، خط لوله گاز و نفت، منابع طبیعی با توجه به موقعیت اجرایی طرح

  8

  متقاضی

  پیگیری اخذ مجوز از ادارات فوق و پرداخت هزنه ابلاغ شده بطور کامل

  9

  مهندس فروش

  انعقاد قرارداد با متقاضی پس از واریز هزینه های گازرسانی و توزیع نسخ

  10

  مهندس فروش

  ارسال پرونده تکمیل شده و اعلام موضوع قرارداد به گازرسانی به صنایع جهت اجرای پروژه

  11

  گازرسانی به صنایع

  اسال یک نسخه از قرارداد به همراه پکیج به واحد اجرا جهت برنامه ریزی اجرای طرح

  12

  گازرسانی به صنایع و مشترک

  صورتجلسه مکان یابی و ارائه نقشه اجرای فونداسیون، سقف و حصار و تامین تجهیزات ایمنی و فنی، جهت متقاضیان گاز بیش از 160 متر مکعب در ساعت

  13

  مشترک

  احداث فنداسیون، سقف و حصار و تامین تجهیزات ایمنی و فنی ایستگاه مورد بند 11 حداکثر یکماه پس از صورتجلسه

  14

  گازرسانی به صنایع

  پیگیری اجرای عملیات گازرسانی به صنایع از واحد اجرای طرحها طبق برنامه زمان قرارداد.

  15

  مشترک

  الف) ارائه مدرک و مستندات در خصوص پایان عملیات اجرایی سیستم داخلی با تایید (مهر و امضاء) ناظر مربوطه و مسئول نظام مهندسی استان

  ب) تسویه حساب هزینه برقراری انشعاب

  16

  گازرسانی به صنایع، اداره گاز ناحیه، نماینده اجرا، نماینده ایمنی (در صورت نیاز) مشترک

  تزریق گاز، راه اندازی، تحویل و تحول خط و ایستگاه و تحویل گاز به مشترک در صورت اجرای کامل تعهدات

  * تبصره 1‌: تجهیزات ایمنی ایستگاه شامل: کپسول ایمنی، شیرآب، روشنایی با کلید ضد جرقه، سطل ماسه و تابلوی ایمنی که توسط مشترک باید تهیه گردد.

  * تبصره 2: انجام عملیات اجرایی و تحویل گاز به مشترکین صنایع به مدت 3 الی 5 ماه پس از انعقاد قرارداد با توجه به حجم عملیات اجرایی.

   

1
تعداد بازديد اين صفحه: 8764