اوقات شرعي

True

محاسبه گاز بهاء

نظرسنجی

اطلاعيه ها و آگهي ها
مناقصه تهیه و اجرای کفپوش عایق (مطابق استاندارد)جهت تابلو های برق ساختمان اداره مرکزی  
شرکت گاز استان خراسان رضوی در نظر دارد مناقصه تهیه و اجرای کفپوش عایق (مطابق استاندارد)جهت تابلو های برق ساختمان اداره مرکزی به متراژ تقریبی 25 متر مربع را در نصاب معاملات کوچک و از طریق استعلام به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت مدارک استعلام تا پایان وقت اداری مورخ 08/02/98 به ساختمان مرکزی شرکت گاز خراسان رضوی واقع در بلوار خیام تقاطع بلوار ارشاد، طبقه اول اتاق 103 مراجعه فرمایند. مهلت ارائه پیشنهادات فنی، مالی تا پایان وقت اداری مورخ 11/02/98 خواهد بود.
1398/2/4 چهارشنبه
 
..
مناقصه تعویض و اصلاح انشعاب چراغ های روشنایی بخشی از ساختمان اداری منطقه 2 مشهد (امور مشترکین و تعمیرات)  
شرکت گاز استان خراسان رضوی در نظر دارد تعویض و اصلاح انشعاب چراغ های روشنایی بخشی از ساختمان اداری منطقه 2 مشهد (امور مشترکین و تعمیرات) را در نصاب معاملات کوچک و از طریق استعلام به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت مدارک استعلام تا پایان وقت اداری مورخ 04/02/98 به ساختمان مرکزی شرکت گاز خراسان رضوی واقع در بلوار خیام تقاطع بلوار ارشاد، طبقه اول اتاق 103 مراجعه فرمایند.
1398/2/3 سه‌شنبه
 
..
مناقصه نصب نرده محافظ TBS (توس 81) 
شرکت گاز استان خراسان رضوی در نظر دارد پروژه نصب نرده محافظ TBS؛ از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت مدارک استعلام تا پایان وقت اداری تاریخ 1398/01/31به ساختمان مرکزی شرکت گاز خراسان رضوی واقع در بلوار خیام تقاطع بلوار ارشاد طبقه اول اتاق 103 مراجعه و یا با شماره تلفن 37072143 تماس حاصل فرمایند.
1398/1/28 چهارشنبه
 
..
مناقصه اجرای سنگ پلاک نما ورودی اداره گاز طرقبه 
شرکت گاز استان خراسان رضوی در نظر دارد پروژه اجرای سنک پلاک نما ورودی اداره گاز طرقبه؛ از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت مدارک استعلام تا پایان وقت اداری تاریخ 31/01/1398 به ساختمان مرکزی شرکت گاز خراسان رضوی واقع در بلوار خیام تقاطع بلوار ارشاد طبقه اول اتاق 103 مراجعه و یا با شماره تلفن 37072142 تماس حاصل فرمایند.
1398/1/27 سه‌شنبه
 
..
مناقصه اجرای سقف کاذب قسمتی از ساختمان اداره گاز منطقه 3 شهر مشهد  
شرکت گاز استان خراسان رضوی در نظر دارد پروژه اجرای سقف کاذب در قسمتی از ساختمان اداره گاز منطقه 3 شهر مشهد را (به آدرس در بلوار ادیب جنوبی حاشیه میدان مادر)؛ از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. متقاضیان می توانند جهت دریافت مدارک استعلام تا پایان وقت اداری تاریخ 1398/01/31 به ساختمان مرکزی شرکت گاز خراسان رضوی واقع در بلوار خیام تقاطع بلوار ارشاد طبقه اول اتاق 103 مراجعه و یا با شماره تلفن 37072143 تماس حاصل فرمایند.
1398/1/27 سه‌شنبه
 
..