اوقات شرعي

True

محاسبه گاز بهاء

نظرسنجی

اعضای کمیته طرح تکریم 
به منظور اجرای طرح تکریم ارباب رجوع کمیته ای متشکل از روسا و کارشناسان این شرکت تشکیل شده و امور مربوط به مسائل مشترکان و کارکنان (به عنوان ارباب رجوع داخلی سازمان) در حوزه حقوق شهروندی را پیگیری می کند.
1394/3/25 دوشنبه
..
تعداد بازديد اين صفحه: 4121