منو
بيشتر


اوقات شرعي
True
خطرات و ایمنی
 • 1395/1/30 دوشنبه خطرات و ایمنی  آشنایی با خطرات گاز طبیعی

  طی سالیانی که ازمصرف گازطبیعی بعنوان سوخت درکشورما می گذرد هرازچندگاه حادثه ای دراثر بی احتیاطی و عدم رعایت نکات ایمنی روی می دهد و صدمات و خساراتی را بوجود می آورد. برای آشنائی مصرف کنندگان محترم نکات ایمنی و پیشگیری از بروز حوادث به چگونگی بروز اتفاقات وراههای جلوگیری ازآن اشاره می کنیم.

  حوادث گاز به دو دسته عمده تقسیم می شوند :

  الف : آتش سوزی و انفجار در اثر نشت گاز:
   دراین دسته ازحوادث ابتدا بنا به علل مختلف گاز نشت نموده و درفضای آشپزخانه و …. منتشر می شود .سپس عاملی مانند جرقه و یا شعله ، موجب بروز انفجار و آتش سوزی می گردد. مهمترین دلائل نشت گاز عبارتند از :
  1 _ مهار نکردن شیلنگ وسایل گازسوز بوسیله بست فلزی
  2 _ استفاده از شیلنگهای طولانی و قرار گرفتن آنها در معرض حرارت و یا صدمات احتمالی
  3 _ فرسوده و یا غیراستانداردبودن شیلنگها
  4 _ عدم استفاده از درپوش مناسب جهت مسدود نمودن شیرهایی که بلااستفاده می باشند.
  5 _ دخالت افراد غیر متخصص در تعمیر و دستکاری وسایل گازسوز
  6 _ استفاده از وسایل گاز سوز غیر استاندارد وغیر مجاز

   ب : مسمومیت ناشی از گاز :
  این گروه ازحوادث معمولاً دراثر نداشتن دودکش مناسب برای وسایل گازسوز نظیر بخاری و آبگرمکن و یا عدم تهویه کافی فضای اتاق روی می دهند .سوختن ناقص گاز و تجمع گازهای مسموم کننده و یا کمبود اکسیژن سبــب مسمومیـت افــرادی می شود که در چنین فضایی تنفس می کنند و بـــه گاز زدگــی آنهــا می انجامد. تجربه و آمار نشان می دهدکه اغلب حوادث ناشی ازگاز طبیعی در اثر عدم آشنائی مصرف کنندگان گاز به اصول ایمنی بوده است ولی درصورت آشنائی و رعایت کامل اصول ایمنی مطمئنا“ هیچگونه خطری بوجود نخواهدآمد .

   مجری سایت : شرکت سیگما